Distances līgums

Pircējs – Klients
Pārdevējs – SIA AP MAKSI Reg.nr. 40203548504, Juridiskā adrese Latgales iela 256/1-35, Rīga, Latvija, LV-1063
Vietne – www.sleeppoint.lv
Prece/pakalpojums – matrači, virsmatrači, pārvalki, segas, spilveni, gultas, aksesuāri un mēbeles.
Šie Vietnes lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) ir preces/pakalpojuma pirkuma līguma neatņemama sastāvdaļa un nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, Preces piegādes noteikumus un nosacījumus, pasūtījuma atcelšanas kārtību un Preces atgriešanas noteikumus, naudas atmaksas noteikumus, strīdu risināšanas noteikumus.

Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt, labot vai papildināt Noteikumus saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām prasībām. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Vietnē.
Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskaitiem mainīt Vietnē norādītās cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus.
Līgums starp Pircēju un Pārdevēju skaitās noslēgts no brīža, kad Klients, izvēlējis Preces, ievietojis tās savā preču grozā, norādījis piegādes adresi un iepazinies ar noteikumiem, pasūtījuma apstiprinājuma logā atzīmējot “Piekrītu lietošanas noteikumiem”
Pasūtījuma apstiprinājums tiek nosūtīts uz Klienta norādīto e-pasta adresi.

Piegādes noteikumi un nosacījumi

Klients, veicot preču pasūtījumu, var izvēlēties saņemšanas veidu
Piegāde ar Omniva, pakomātu starpniecību visā Latvijā: – no 3,63 €
Piegāde uz Pārdevēja veikalu – bezmaksas
Piegāde ar Expresspasts kurjeru – no 20 €
Ar kurjeru un/vai pakomātu starpniecību preču piegāde tiek īstenota 14 dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci un Klientam nosūtīts apstiprinājums uz e-pastu vai sms veidā, ka pasūtījums ir saņemts.
Preces, kas ir veikalā noliktavā, saņemšana veikalā ir iespējamā 2. darba dienā pēc apmaksas saņemšanas un apstiprinājuma nosūtīšanas Klientam.
Preces, kas ir ražotas pēc pasūtījuma, saņemšana veikalā ir iespējamā 14 dienā pēc apmaksas saņemšanas un apstiprinājuma nosūtīšanas Klientam, vai pēc saskaņošanas ar konsultantu.
Preču piegādes izmaksas nav iekļautas norādītajā Preču cenā. Lai noskaidrotu precīzas pasūtījuma piegādes izmaksas, ievietojiet virtuālajā grozā visas Preces un dodieties uz “Grozs”. Izvēloties piegādes vietu, sistēma norādīs precīzas pasūtījuma piegādes izmaksas.
Ja pasūtījumā ir vairākas Preces un tās netiek piegādātas vienlaicīgi, par to iepriekš brīdinot Klientu, tiek aprēķināta atsevišķa maksa par katru piegādi.
Pasūtījuma apmaksu Klients veic:
ar bankas maksājumu karti
ar pārskaitījumu uz Pārdevēja norādīto bankas kontu, norādot pasūtījuma numuru
ar internetbanku.

Klientam ir jāveic apmaksa  Pārdevējam 1 (vienas) darba dienas laikā.
Pārdevējs apņemas piegādāt Klientam Preces, ievērojot Preču aprakstos norādītos piegādes termiņus. Ja preču piegāde kavējas neparedzētu un no Pārdevēja neatkarīgu un atkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Klientu un saskaņot visus jautājumus par Preču piegādi.
Gadījumos, kad Klients saņemot Preces, pamana, ka sūtījumā nav atbilstošās Preces vai Preces nav pareizā izmēra, krāsas vai citas neatbilstības, Klientam nekavējoties jāinformē Pārdevējs.

Atgriešanas noteikumi

Preču apmaiņa, atgriešana un labojumi tiek veikti saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu  (PTAL) un Latvijas Republikas Ministru kabineta reglamentējošiem Noteikumiem Nr. 255 “Par distances līgumu”.
Klientam ir tiesības atteikties no pasūtītās Preces 14 dienu laikā no tās saņemšanas, nosūtot Pārdevējam par to aizpildītu atteikuma tiesību veidlapu kopā ar pirkumu apliecinoša dokumenta kopiju e-pastā sleeppoint.lv@gmail.com. Atteikuma veidlapu var lejuplādēt šeit. https://sleeppoint.lv/atteikuma-veidlapa/

Prece jāatgriež tās oriģināliepakojumā un pilnā komplektācijā.
Preces var samainīt pret citām Precēm, ja Precei ir saglabāts ārējais izskats, patēriņa īpašības, tās oriģinālais iesaiņojums un marķējums, tās netika lietotas un / vai tika sabojātas un / vai tās nav zaudējušas savu izskatu
Klienta pienākums ir 5 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar Preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Klients/Pircējs. Atgriežamās preces Pircējam jānogādā pēc adreses: Latgales iela 301a, Rīgā, Latvijā, LV-1063 un tām ir jābūt pilnā komplektācijā.
Naudas atmaksa tiek veikta izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu klients izmantoja veicot darījumu. Pārdevējs par preci samaksāto naudas summu atgriež 14 kalendāru dienu laikā no Preces atgriešanas brīža. Pārdevējs patur savas tiesības neatmaksāt Preces un pakalpojuma samaksu tikmēr, kamēr Klients nebūs preci atgriezis vai iesniedzis par Preces nosūtīšanu apliecinošus dokumentus.
Pārdevējs patur tiesības Klientam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja Prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts Preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Strīdu risināšanas noteikumi

Visus strīdus, kas radīsies starp Klientu un Pārdevēju, vai kas radīsies saistībā ar Preču pirkumiem, Puses centīsies risināt savstarpēju sarunu vai sarakstes veidā ar mērķi panākt abpusēji izdevīgu un pieņemamu risinājumu.
Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās LR tiesā, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus.
Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi sleeppoint.lv@gmail.com , vai rakstveidā, nosūtot uz adresi Latgales iela 301a, Rīga, Latvijā, LV-1063 veikals. Sūdzība tiks izskatīta 7 (septiņu) darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienās, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.
Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas.
Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:
http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process
http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze